Buy Perkors, Bjorn's own whisky now!

Ikkonfermat Sahhar
Ikkonfermat Sahhar
Ikkonfermat Sahhar

Ikkonfermat Sahhar

Regular price €10 Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

L-interess, l-ewforija u l-fenomini dwar is-sħaħar li nibtu fil-kultura tal-ġens Malti u Għawdxi huma inkredibbli. Tant, li saru aktar minn allarmanti! Kważi tista’ tgħid li huwa tard wisq. Il-pjaga fuq il-vittmi tant kibret li saret irreperabbli!

Dan ir-rumanz jitratta dwar koppja żagħżugħa Għawdxija, fis-snin sebgħin, minn qabel l-għerusija, f’ambjent trankwill, sat-tfassil tal-familja ġewwa Londra, f’kultura ferm ikkomplikata u differenti għall-aħħar.

Il-missier, li bla ma jaf jagħmel patt ma’ saħħar, bil-konsegwenzi u t-tbatijiet bla tarf li jsib ruħu fihom.

Il-flus, is-suċċessi u l-popolarita` fil-ħajja qajla jdumu jirrenjaw jekk ma jkunux ġew bit-tixrid tal-għaraq u t-tixmir tal-kmiem! Il-ħajja komda u lussuża fiss tinbidel f’infern jikwi għall-eternita`.

Paperback 

Ikkonfermat Sahhar