Buy Perkors, Bjorn's own whisky now!

Gahan u l-Flieles
Gahan u l-Flieles
Gahan u l-Flieles
Gahan u l-Flieles

Gahan u l-Flieles

Regular price €599 Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Framed mixed medium on wood
Created by Mark Mallia & Farrell
Size: 40cm x 40cm

Ġaħan u l-Flieles 

Omm Ġaħan kellha xi flieles u billi kienet ix-xitwa, kienet  tħobb tismot ftit smida biex jisħnu meta jikluha. Darba  kellha bżonn toħroġ u ddum ftit. Għalhekk talbet lil Ġaħan  biex ma jinsiex jismot l-ismida lill-flieles. Ġaħan, ta’ Ġaħan  li kien, ħadha fil-kelma. Qabad borma, imliha bl-ilma u  meta sar misħun, xeħet fiha l-ismida u lill-imsejkna flieles. 

Meta ġiet ommu, staqsietu jekk kienx ftakar jagħmel dak li  kienet talbitu għax kienet taf kemm kellu moħħu żurżieqa.  Ferħan, Ġaħan qalilha li kien għamel kollox kif kienet  ordnatlu hi, u kixef l-għatu tal-borma. 

Kif baqgħet omm Ġaħan meta rat il-flieles fil-misħun!  

Ġaħan and the Chickens 

Ġaħan’s mother had some chicks. It was winter and she had  the habit of boiling their food so that it would warm them  up. One day she had to go out and asked Ġaħan to take care  of the chick’s boiling. Ġaħan, being who he was, understood  that he had to boil the chicks themselves. And that is exactly  what he did. He filled up a pot, put it on the fire and threw  the poor chicks in the boiling water. 

Knowing how forgetful he was, when Ġaħan’s mother came  home, she asked him if he had remembered to do what he  had to do.  

How angry she was when she saw her poor boiled chicks!

Gahan u l-Flieles
Gahan u l-Flieles