Buy Perkors, Bjorn's own whisky now!

Fqir Twelidt u Fqir Immut
Fqir Twelidt u Fqir Immut
Fqir Twelidt u Fqir Immut
Fqir Twelidt u Fqir Immut

Fqir Twelidt u Fqir Immut

Regular price €654 Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Framed mixed medium on wood
Created by Mark Mallia & Farrell
Size: 40cm x 40cm

Fqir Twelidt u Fqir Immut 

Raġel fqir kien jaqla ftit flus, kemm kemm jgħix hu u martu,  mill-insiġ. Waqt li jinseġ kien dejjem jgħanni dwar kemm  kien twieled fqir u li fqir kien se jmut. Is-sultan kien  jisimgħu jgħanni din l-għanja ta’ swied ta’ qalb u darba  minnhom tant tħassru u bagħtlu tiġieġa msajra, mimlija flus  tad-deheb. Ir-raġel qatt ma kien kiel tiġieġa sħiħa. Ħa koxxa  għalih u għal martu u l-bqija bagħtu għand sid il-kera tal-art.  U l-għada kompla jgħanni l-istess għanja. Is-sultan semgħu,  tħawwad, u reġa bagħtlu dundjan imsajjar, mimli liri tad deheb. U għal darb’ oħra, il-fqir żamm koxxa u bagħat il bqija lil sid il-kera tal-art. Meta l-għada s-sultan reġa’sema’  lill-fqir jgħanni l-istess għanja, tilef sabru. Ħadu miegħu, tah  ġebla u qallu biex iwaddabha ‘l bogħod b’kemm kellu  saħħa. Sa fejn taqa l-ġebla kien ikun kollu art tiegħu. Bl eċitament iżda, ir-raġel ħalla l-ġebla tiżloqlu minn idu. Din  waqgħet dritt għal fuq rasu u ħallietu minxur mejjet fl-art. U  dak il-ħin, miblugħ, is-sultan reġa’ sema’ l-għanja tal-fqir  tidwi f’widnejh. 

Spin the Bobbin 

A weaver worked hard, barely making ends meet. While  spinning, he used to sing a sad song about him being born  and dying poor. The king used to hear him and pitied him.  One day, he sent him a roasted chicken stuffed with gold  coins. Never having eaten a whole chicken before, the poor  man kept a chicken leg for him and his wife, and sent the  rest to his landlord. The following day, to his surprise, the  king heard the poor man singing the same song. So he sent  him a turkey stuffed with gold coins. This time too, the man  kept a leg to share with his wife and sent the rest to the  landlord. How astonished was the king the next day, when  he heard the poor man singing the same depressing words.  He took him in his carriage, gave him a stone and aked him  to throw it as far as he could. All the land reaching to where  the stone falls, would be his. But in his excitement, the poor  man let the stone slip and fall straight on his head, killing  him. And for the last time, the king heard the poor man’s sad  song echoing in his ears.

Fqir Twelidt u Fqir Immut
Fqir Twelidt u Fqir Immut