Buy Perkors, Bjorn's own whisky now!

Tin Iswed, Tin Abjad
Tin Iswed, Tin Abjad
Tin Iswed, Tin Abjad
Tin Iswed, Tin Abjad

Tin Iswed, Tin Abjad

Regular price €665 Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Framed mixed medium on wood
Created by Mark Mallia & Farrell
Size: 40cm x 40cm

Tin Iswed, Tin Abjad 

Raġel kien miexi meta lemaħ siġra miżgħuda tin iswed.  Waqgħetlu żaqqu u niżel fl-għalqa u kiel minnha kemm  felaħ. Ma damx ma ntebaħ, iżda li sforz dak it-tin kien  kibirlu denb twil iswed! Minnufih deher quddiemu xiħ li tah  parir jiekol tin abjad minn siġra li kien hemm qrib. U meta  kiel minnha, id-denb għeb. Ir-raġel qata’ salt tin iswed u  abjad, u l-għada mar bit-tin l-iswed ħdejn il-palazz tas sultan. Kien jaf li l-prinċipessa kienet tħobb ħafna t-tin. Din  xtratu, kilitu, u għeliet mhux bi ftit meta ftit wara kibrilha  denb twil u iswed. Is-sultan ikkonfonda u bagħat għall għorrief, tobba u professuri kollha li kien hemm fis-saltna  biex ifejqulu ‘l bintu. Iżda ħadd ma kien jaf minn fejn ser  jaqbad jibda. Meta ra li s-sultan kien iddispra sew, u beda  jwiegħed li jżewweġ lil bintu lil dak li jirnexxilu jeħilsu  minn dan l-għali, ir-raġel għamel ġamm mit-tin l-abjad, u  deher quddiem is-sultan. Qallu li mill-mediċina speċjali  tiegħu, il-prinċipessa kellha tieħu sitt imagħref kuljum. Il prinċipessa kienet tieħu din il-mediċina bil-qalb għax kellha  togħma tajba ta’ tin u ma kinitx morra bħal tat-tobba. U fi  żmien ftit jiem, id-denb ċkien sa ma sparixxa għal kollox. Is sultan żamm kelmtu u r-raġel iżżewweġ lill-prinċipessa. U  dakinhar li sar sultan, reġa tfaċċa quddiemu x-xiħ li spjegalu  li hu kien irjali minn twelidu u li kien misruq u mċaħħad  mir-renju tiegħu meta kien għadu tarbija. 

Black Figs, White Figs 

One day a man was walking when he spotted a tree full of  black figs. He jumped into the field and feasted on the ripe  fruit. Unfortunately, he did not realise that by eating the fruit  he had grown a long black tail! An old man appeared before  him and advised him to eat from the tree that gave white  figs. The man obeyed and the tail got smaller as he ate the  white figs, until it disappeared altogether. He picked as  many black and white figs as he could carry, and the  following day he went to sell the black figs next to the  palace, knowing that the princess loved figs. She bought and  she ate and she grew a tail. The king sent for all the wise  men and doctors, but no one could find a solution. In  despair, he declared that he would offer his daughter’s hand  in marriage to the man who healed her. Upon hearing this,  the man made some jam using the white figs, went to see the  king and told him that the princess had to take six spoonful’s of the medicine daily. The princess liked this medicine  because it tasted just like figs. And very soon the tail started  growing smaller and smaller, until it vanished completely.  The king kept his word and the man married the princess.  When the man was declared king years after, the old man of  the fig trees appeared again and told him that he had been  stolen from his kingdom when he was a baby, and that this  kingdom had been rightfully his all along.

Tin Iswed, Tin Abjad
Tin Iswed, Tin Abjad