Buy Perkors, Bjorn's own whisky now!

Is-Sultan kibritlu Għadma
Is-Sultan kibritlu Għadma
Is-Sultan kibritlu Għadma
Is-Sultan kibritlu Għadma

Is-Sultan kibritlu Għadma

Regular price €599 Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Framed mixed medium on wood
Created by Mark Mallia & Farrell
Size: 40cm x 40cm

Is-Sultan kibritlu Għadma 

Darba kien sultan li aktar ma beda jixjieħ, aktar beda jikrieh.  U biex tkompli tagħqad, fuq il-qurriegħa ta’ rasu, bdiet  tikbirlu għadma twila, donnha qarn. Is-sultan inkwieta mhux  ftit u ordna kuruna ogħal minn dik li kellu biex ikun jista’  jaħbi kollox. Iżda meta wasal biex jaqta’ xagħru, is-sultan  inkwieta ħafna. Qatgħaha li jhedded lill-parrukkier li jekk  xiħadd isir jaf bl-għadma, jħanxarlu għonqu. Dan wiegħed li  kien se jżomm is-sigriet. Iżda xahar wara xahar l-għadma  kompliet tikber u l-parrukkier beda aktar isibha bi tqilha  biex iżomm sigriet bħal dan għalih. X’għamel? Mar fil-bosk,  ħaffer ħofra fonda, daħħal rasu fiha, u nfexx jgħajat li s sultan kibirlu qarn. Meta kien żvoga sew, għatta l-ħofra. Iżda  x-xorti riedet li fuq dik ir-roqgħa kiber ħafna ħafur, li t-tfal  kienu jaqtgħu biex jonfħu ġo fih. B’għaġeb kbir tagħhom,  meta bdew jonfħu, il-bdiebet bdew jirrreptu dak li kien  għajat il-parrukkier, “Is-sultan kibirlu qarn!” It-tfal daħku  mhux ftit, u daħlu jsaffru fil-belt. Is-sultan tmasħan u bagħat  għall-parrukkier. Dan, imwerwer, irrakkuntalu x’kien  għamel. Is-sultan, ta’ bniedem għaref li kien, għaraf li jekk  ikollok sigriet u tgħidu mqar lil bniedem wieħed biss, ma  jibqa sigriet xejn. Iddeċieda li dakinhar stess, joħroġ  quddiem in-nies mingħajr kuruna xejn, biex juri li ma kellux  minn xhiex jistħi. U għaġeb tal-għeġubijiet, x’ħin xiref fil gallarija, l-għadma għebet! 

The Horned King 

There was once a king who got uglier as he got older. To  make matters worse, he started to notice that a horn was  growing on the top of his head. He tried to hide it by  ordering a higher crown, but he soon realised that he could  not keep this secret from his barber. In order to keep his  secret safe, the king threatened the poor barber, who swore  to keep his mouth shut. But as months progressed, he could  no longer keep the secret for himself. He ran to the forest,  dug a very deep hole, and shouted the king’s secret inside it:  “The king has grown a horn!” When he felt relieved, he  covered the hole. Soon wheat grew on that soil. Children  were used to blowing in these reeds. But this year, to their  surprise, the whistle that came out was the very cry of the  barber, “The king has grown a horn!” The children laughed  and ran to the city, making the king furious. He sent for the  barber who confessed what he had done. The king, being a  wise old man, soon realised that if you truly want to keep a  secret, you must not tell anyone. Not even a single soul. He  decided to appear in front of his people without the crown,  to show them that he had nothing to hide. And guess what;  as soon as he went out into the balcony, the horn  disappeared!

Is-Sultan kibritlu Għadma
Is-Sultan kibritlu Għadma