Buy Perkors, Bjorn's own whisky now!

Il-Ggant u l-Iskarpan
Il-Ggant u l-Iskarpan
Il-Ggant u l-Iskarpan
Il-Ggant u l-Iskarpan

Il-Ggant u l-Iskarpan

Regular price €599 Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Framed mixed medium on wood
Created by Mark Mallia & Farrell
Size: 40cm x 40cm

Il-Ġgant u l-Iskarpan 

Mela darba kien hemm skarpan li kien idur l-irħula biex  isewwi xi sandli jew żarbun. Min ma jkollux flus, kien  iħallsu b’xi frott, ġbejna jew tajra. Kien ta’ kuljum jgħaddi  minn ġo bosk li kienu jgħidu li fih kien jgħix ġgant b’saħħtu  ħafna. Darba fost l-oħrajn, waqt li kien għaddej mill-bosk, l iskarpan iltaqa’ mal-ġgant. L-iskarpan kellmu mingħajr biża  u l-ġgant interessa ruħu fih. Staqsih x’kien jaf jagħmel, u l iskarpan minnufih wieġbu li kien kapaċi jagħmel dak kollu  li kien jaf jagħmel hu. Il-ġgant refa’ġebla mill-art u farrakha  f’idu. L-iskarpan kien pront ħareġ ġbejna mis-sorra tiegħu,  għamel tabirruħu qed jiġbor ġebla mill-art, u għaffiġha  f’idu. Il-ġgant stagħġeb meta ra l-‘ġebla’ ssir ilma. Il-ġgant  qabad ġebla u garaha ‘l bogħod u staqsa lir-raġel jekk kellux  il-ħila jagħmel l-istess. L-iskarpan makakk, ħareġ għasfur  mis-sorra, għamel taparsi qed igara ġebla, u l-ġgant  tħawwad x’ħin ra li l-‘ġebla’ tal-iskarpan baqgħet għaddejja  fis-sema sa ma għebet bla ma misset l-art. Wara ħafna  mħatri oħra bħal dawn, il-ġgant tilef sabru u stieden lill iskarpan biex jiekol ikla ravjul miegħu ħa jaraw min jiekol l aktar. L-iskarpan libes xkora ma żaqqu. Ravjula kien jiekol,  u tlieta jitfa fl-ixkora. Meta lestew, l-iskarpan stieden lill ġgant biex jgħoddu kemm kielu ravjul. Qabad sikkina, fetaħ  l-ixkora taparsi kienet żaqqu u beda jgħodd. Iżda meta l ġgant għamel l-istess, waqa minxur fl-art. 

The Giant and the Shoemaker 

Once upon a time, there lived a shoemaker who used to  travel through villages to mend shoes and sandles. He used  to accept almost anything as payment; money, cheeselets,  fruit or birds. He had the habit of passing through a forest  where a strong and fierce giant was said to live. One day, the  shoemaker came face to face with the giant. He pretended  that he was not scared and the giant was amused. He asked  the man what he was capable of doing to which the  shoemaker promptly replied that he could do anything that  the giant could. The giant picked up a stone and crushed it. The man pretended to do the same, but used a cheeselet  instead. And when the giant saw that the ‘stone’ was reduced  to water, he was intrigued. He then threw a stone using all  his strength and aksed the man if he could also throw a stone  that far. But once again the shoemaker tricked him and used  a bird instead of a stone. This ‘stone’, finding freedom never  landed on the ground and the giant was amazed. After a  series of such challenges, the giant came up with the idea of  seeing who was able to eat the most number of ravioli. The  shomaker tied a sack around his waist. For each one he ate,  he threw three inside the sack. When all the food was  finished, the shoemaker slit his sack, pretending to be his  stomach, and started to count the ravioli inside. But when  the giant did the same, he fell down dead.

Il-Ggant u l-Iskarpan
Il-Ggant u l-Iskarpan